Wij zijn HKZ gecertificeerd

Onze organisatie.

Klanttevredenheid en hoge kwaliteit.

Zorgplein Holland TulpZorgplein Holland Organisatie

Zorgplein Holland hecht waarde aan kwaliteit, veiligheid en professionaliteit.

Onze organisatie hecht grote waarde aan het investeren in haar medewerkers door middel van scholing, faciliteren en ondersteunen daar waar nodig. Dit komt namelijk ten goede van de zorg.

Wij richten ons op een hoge kwaliteit en klanttevredenheid. Zorgplein Holland verandert mee met de tijd en kijkt vooruit naar ontwikkelingen die ontstaan. Wij zijn een zorg verlenende organisatie die de wensen en behoeften van cliënten hoog in het vaandel heeft.
Werknemer Zorgplein Holland
Zorgkaart Nederland LogoZorgthuis.nl logo
HKZ ISO Gecertificeerd KeurmerkErken Leerbedrijf logo

WTZI erkend

Zorgplein Holland is een WTZI erkende instelling. Daarnaast is Zorgplein Holland HKZ gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde kwaliteitseisen.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van cliënten van Zorgplein Holland. Via de cliëntenraad hebben cliënten medezeggenschap in ons beleid. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van Zorgplein Holland altijd voorop. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Zorgplein Holland biedt. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Governance Code

Zorgplein Holland onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en heeft deze gewaarborgd in haar statuten.

Zorgplein Holland heeft een Raad van Commissarissen (3 leden) die toezicht houdt op het functioneren van de organisatie en haar bestuur op het gebied van onder andere financiën, organisatiestructuur, werkgeverschap, naleving Zorgbrede Governance Code en de kwaliteit van de dienstverlening van Zorgplein Holland. Eén lid van de Raad van Commissarissen is op voordracht van de cliëntenraad benoemd.

Zorgplein Holland Tulp